Welcome to

Welcome to

Welcome to

Welcome to

27 Localfood Restaurant Danang

Welcome to

27 Seafood Restaurant Danang

Hàu sống sashimi

  • Hàu sống sashimi
  • Mã sản phẩm: NSF1
  • Lượt xem: 1461
  • Món hải sản đặc sản biển , giàu dinh dưỡng .
  • Chia sẻ:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Món chính

Sản phẩm cùng loại
Đặt bàn
Gửi yêu cầu đặt bàn